DEZE VRAGENLIJSTEN ZIJN NU GESLOTEN.
Dank aan alle deelnemers. We zullen onze bevindingen op deze website publiceren gedurende 2015.

We willen te weten komen welke ambities jonge mensen met het autisme spectrum hebben voor het hoger onderwijs, en hoe ze tegenwoordig worden ondersteund. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw ervaring en kennis kan ons helpen om de uitdagingen te begrijpen van hetstarten en slagen in het hoger onderwijs.

Vul de vragenlijst in die het meest relevant voor u is. Elke vragenlijst moet niet langer dan 20 minuten duren. Als u liever een papieren exemplaar invult neem dan contact op met Natalia Stash (n.v.stash@tue.nl), en geef aan welke vragenlijst u wilt invullen.

Survey 1

Ik heb autisme en zou willen studeren in het Hoger Onderwijs.

We willen graag leren over je ambities, je huidige situatie en de ondersteuning die je ontvangt.

Survey 2

Ik heb autisme en studeer momenteel in het Hoger Onderwijs.

We willen graag horen over je universiteit ervaring en de ondersteuning die je ontvangt.

Survey 3

Ik heb autisme en heb in het verleden in het Hoger Onderwijs gestudeerd.

We willen graag leren van uw tijd op de universiteit, wat werkte en wat werkte niet voor u.

Survey 4

Ik ben de ouder of verzorger van een jongere met autisme, die denkt over studeren in het Hoger Onderwijs.

Vertel ons over de huidige situatie en de ambities van uw kind, en over de steun die beschikbaar is.

Survey 5

Ik werk op een school en doceer of begeleid jongeren met autisme.

Hoe ondersteunt u de jonge studenten en hoe wordt u ondersteund?

Survey 6

Ik werk in Hoger Onderwijs en ondersteun of doceer studenten met autisme.


We willen graag leren over de studenten die u ondersteunt en hoe u hen ondersteunt.

Survey 7

Ik ben professioneel bezig met het ondersteunen, beoordelen of pleiten voor jongeren met het autisme spectrum.

We willen graag weten wie u ondersteunt en hoe u dit doet.


Vertel ons uw verhaal

Bent u al bij de universiteit geweest?
Hebt u iemand ondersteund tijdens zijn tijd op de universiteit?

We zouden graag willen weten hoe het was om u door het hoger onderwijs te bewegen als een persoon met autisme. De verhalen die we verzamelen helpen ons te bepalen hoe de toekomstige studenten het best kunnen worden geïnformeerd en ondersteund wanneer zij beginnen met hoger onderwijs. Uw gegevens worden anoniem behandeld of u kunt ervoor kiezen om uw naam te publiceren met uw verhaal. Het is uw keuze.

Vertel ons uw verhaal

Ik wil mijn verhaal vertellen

Vertel ons uw verhaal

Ik wil het verhaal vertellen van iemand die ik heb gesteund