KYSELYT ON NYT SULJETTU.
Kiitokset kaikille osallistujille. Julkaisemme tulokset tässä sivustossa vuoden 2015 aikana.

Haluamme selvittää, mitä tavoitteita autismin kirjoon kuuluvilla nuorilla on korkeakouluopiskelun suhteen, ja miten heitä tällä hetkellä tuetaan. Kutsumme sinut osallistumaan tähän tutkimukseen. Tietosi ja kokemuksesi voivat auttaa meitä ymmärtämään haasteita, joita korkeakouluopintojen aloittamiseen ja opinnoissa menestymiseen liittyy. Pyydämme sinua täyttämään kyselylomakkeen, joka vastaa parhaiten tämänhetkistä tilannettasi.

Harkitse myös, voisitko kertoa oman henkilökohtaisen tarinasi tai jonkun tukemasi henkilön tarinan.

Kysely 1

Kuulun autismin kirjoon, ja haluaisin aloittaa korkeakouluopinnot.

Toivomme tietoa tavoitteistasi, tämänhetkisestä tilanteestasi ja tavoista, joilla sinua tuetaan.

Kysely 2

Kuulun autismin kirjoon ja opiskelen tällä hetkellä korkeakoulussa.

Toivomme tietoa opiskelukokemuksistasi ja tavoista, joilla sinua tuetaan.

Kysely 3

Kuulun autismin kirjoon, ja olen aikaisemmin opiskellut korkeakoulussa.

Toivomme tietoa korkeakoulussa viettämästäsi ajasta sekä siitä, mikä auttoi sinua ja mikä ei.

Kysely 4

Olen korkeakouluopintoja suunnittelevan nuoren autismin kirjon henkilön vanhempi tai huoltaja.

Kerro meille lapsesi tämänhetkisestä tilanteesta ja tavoitteista sekä saatavilla olevista tukimuodoista.

Kysely 5

Työskentelen koulussa ja opetan tai mentoroin autismin kirjoon kuuluvia nuoria.

Miten tuet nuoria opiskelijoita, ja miten sinua itseäsi tuetaan?

Kysely 6

Työskentelen korkeakoulussa ja tuen autismin kirjoon kuuluvia nuoria.

Toivomme tietoa opiskelijoista, joita tuet sekä käyttämistäsi keinoista heidän tukemisekseen.

Kysely 7

Toimin ammatin puolesta nuorten autismin kirjon henkilöiden tukemisessa, arvioinnissa tai etujen valvonnassa.

Toivomme tietoa tukemistasi henkilöistä ja keinoistasi heidän tukemisekseen.


Kerro meille tarinasi

Oletko jo opiskellut korkeakoulussa? Oletko tukenut jotakuta hänen korkeakouluopintojensa aikana?
Haluaisimme tietää, millaista on oli selviytyä korkeakouluopinnoista autismin kirjon henkilönä. Tarinat, joita keräämme, auttavat meitä määrittelemään parhaat tavat informoida ja tukea tulevia opiskelijoita kun he aloittavat korkeakouluopintojaan. Tietojasi voidaan käsittellä anonyymisti, tai voit päättää julkaista nimesi tarinasi yhteydessä. Valinta on sinun.

Kerro meille tarinasi

Haluan kertoa oman tarinani

Kerro meille tarinasi

Haluan kertoa tukemani henkilön tarinan