Thank you for participating in the Autism&Uni survey.

A summary of our findings will be available in the autumn of 2014. We will send an email with a link to the report to anyone who has requested to be contacted about the findings. If you have further questions or queries about the project, please contact the project partner in your country.

Dank U voor UW deelname aan de Autisme&Uni enquête.

Een samenvatting van onze bevindingen zal beschikbaar zijn in het najaar van 2014. We zullen een e-mail met een link naar het rapport sturen aan iedereen die gevraagd heeft om gecontacteerd te worden over de bevindingen. Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project, neem dan contact op met de project partner in uw land.

Kiitos osallistumisesta Autism&Uni –projektin kyselyyn.

Yhteenveto kyselyn tuloksista tulee olemaan saatavilla syksyn 2014 aikana. Lähetämme sähköpostitse linkin kyselyn loppuraporttiin kaikille, jotka ovat ilmoittaneet toivovansa yhteydenottoa tuloksia koskien. Jos haluat esittää lisäkysymyksiä tai tiedusteluja projektista, ole hyvä ja ota yhteyttä omassa maassasi toimivaan projektikumppaniin.

Dzi?kujemy za udzia? w badaniu Autism&Uni.

Podsumowanie naszych wyników b?dzie dost?pne jesieni? 2014 roku. Wy?lemy e-mail z linkiem do raportu do ka?dej osoby, która zg?osi ch?? otrzymywania informacji o wynikach bada?. Je?eli masz dodatkowe pytania lub w?tpliwo?ci na temat projektu, prosimy o kontakt z partnerem projektu w swoim kraju.

Gracias por participar en la encuesta de Autism&Uni.

El resumen de los resultados de la investigación estará disponible en otoño del 2014. Le enviaremos un correo electrónico con un enlace al informe a todas las personas que soliciten ser informado sobre los resultados de los cuestionarios. Si tiene alguna duda o consulta sobre el proyecto, por favor póngase en contacto con los miembros de su país participantes en el proyecto.