finnish1 OPAS 1: Korkeakoulujen hallinnolle ja ylemmän tason akateemiselle henkilöstölle
Tämä osuus on suunnattu korkeakoulujen päättäjille ja ylemmän tason akateemiselle henkilöstölle. Sen tarkoituksena on antaa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, kuinka korkeakoulun linjauksia ja käytäntöjä voisi kehittää niin, että ne tukisivat autistismin kirjoon kuuluvien opiskelijoiden osallisuutta ja suoriutumista. 
    finnish2 OPAS 2: Korkeakoulujen opettajille ja tuutoreille
    Tämä osuus oppasta on tarkoitettu korkeakoulujen opetushenkilökunnalle.  Olemme koonneet yhteen selvityksiimme perustuvia käytännöllisiä vinkkejä, joiden avulla opetuksen käytäntöjä voi kehittää niin, että ne edistävät autismin kiroon kuuluvien opiskelijoiden osallisuutta. Oppaan neuvot voivat tarjota tukea myös parempaan vuorovaikutukseen autismin kirjoon kuuluvien opiskelijoiden kanssa. 

      finnish3 OPAS 3: Opiskelijoita tukeville ammattilaisille korkeakouluissa ja niiden ulkopuolisissa organisaatioissa
      Tämä osuus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka toteuttavat tukipalveluja autismin kirjoon kuuluville opiskelijoille. He voivat olla osa korkeakoulun vammaistiimiä tai työskennellä jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan palveluksessa. Tarjoamme selvityksiimme perustuvia oivalluksia sekä tietoa hyvistä käytännöistä Euroopan maissa. Näiden avulla teidän on helpompi tarjota tietoa ja tukea opiskelijoille, sekä kehittää ammatillista osaamistanne.