Thumbnail Polish 1 PRZEWODNIK 1: Najlepsze praktyki dla kadry zarządzającej instytucjami szkolnictwa wyższego i starszych pracowników naukowo-dydaktycznych
Ten przewodnik przeznaczony jest dla kadry zarządzającej instytucjami szkolnictwa wyższego i starszych pracowników naukowo-dydaktycznych; dostarcza informacji i przykładów pomagających opracować politykę i praktyki korzystne dla studentów autystycznych, poprawiające doświadczenia studentów w Waszej instytucji.
    Thumbnail Polish 2 PRZEWODNIK 2: Najlepsze praktyki dla wykładowców uczelni wyższych i opiekunów
    Ten przewodnik skierowany jest do dydaktyków pracujących na uniwersytetach. Dzielimy się z Wami praktycznymi wskazówkami opartymi na zebranym materiale z naszych badań, aby Wasze nauczanie stało się bardziej dostępne i aby pomóc Wam w zbudowaniu lepszych relacji ze studentami autystycznymi.

      Thumbnail Polish 3 PRZEWODNIK 3: Najlepsze praktyki dla specjalistów zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego i poza nim, opiekujących się studentami autystycznymi
      Ten przewodnik przeznaczony jest dla specjalistów bezpośrednio zajmujących się studentami autystycznymi. Mogą oni stanowić część zespołu ds. osób niepełnosprawnych w instytucji szkolnictwa wyższego lub pochodzić z niezależnej organizacji, która świadczy usługi dla szkolnictwa wyższego. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z naszych badań i dobrych praktyk w Europie, które pomogą w poprawie życia studentów jak i wykorzystaniu Waszych usług i informacji oraz pogłębieniu Waszej wiedzy specjalistycznej.